Dekubity (Braunoviny 6/2016)

Riziko vzniku dekubitů u osob s míšním postižením nesmíme podceňovat Dekubity stále považuji za velké téma. Nejdůležitější je prevence, komunikace … Další